פיצוי במקרה תאונת דרכים לשאירים בקרן פנסיה ותיקה שבהסדר

תוכן עניינים

פיצוי במקרה תאונת דרכים לשאירים בקרן פנסיה ותיקה שבהסדר

יחיאל קדם

יחיאל קדם

מתכנן פיננסי CFP, מתכנן פרישה. מומחה בתחום הפנסיוני ובתחום המיסוי הפנסיוני. ליווי בכירים בפרישה וליווי משפחות אמידות.

קצבת שאירים של קרן פנסיה ותיקה שבהסדר צריכה להיות נושא מוגדר וברור, במסגרת התקנון של קרנות הפנסיה הגרעוניות. אלא שמקרים שונים חורגים מהנורמה ואז עלולים השארים לגלות כי מישהו החליט (לרוב שלא מדעת) לפגוע להם בזכויות.

צוות תאודור – שירותים היברידיים לתכנון פיננסי ופרישה מסבירים – מה קורה במקרה של פיצוי על תאונת דרכים לשארים בקרן פנסיה ותיקה שבהסדר ואיך זה עובד.

האם קיים קושי בקבלת פיצוי שארים בקרן פנסיה ותיקה שבהסדר?

קרנות פנסיה הן נושא מורכב באופן אובייקטיבי.

קיימים סוגים שונים של קרנות פנסיה, ביניהם גם קרנות פנסיה ותיקות מאוזנות וגם קרנות פנסיה בהסדר, או קרנות פנסיה גרעוניות. 

הקרנות המאוזנות מנוהלות על ידי חברות הביטוח ובתי ההשקעות, ואילו הקרנות הלא מאוזנות מנוהלות על ידי המדינה, וזאת כתוצאה משנים ארוכות של התנהלות לקויה, שהביאה אותן למצב של גירעונות חמורים. 

כיום לקרנות שבהסדר יש תקנון אחיד שחל על כולן ותפקידו בין היתר הוא להוציא את הקרנות הללו ממצב הגירעון אל מצב של הבראה.

אבל מדובר על תקנון ארוך ומסועף ולכן אפשר להבין למה רוב המבוטחים פשוט לא מכירים אותו ולא יודעים מהן הזכויות שלהם.

העניין נעשה אפילו סבוך עוד יותר כאשר מתרחש מקרה יוצא דופן, כמו פטירה או מוות של מבוטח, פעיל או שאינו פעיל במוות לא טבעי, ובמקרה הנ"ל פטירה כתוצאה מתאונת דרכים.

במקרים כאלה מעטים הם אנשי המקצוע שיודעים מהם הכללים.

פיצוי במקרה תאונת דרכים לשאירים

קצבת שאירים בקרן פנסיה ותיקה שבהסדר

כדי להבין את הזכאות במקרים של קצבת שארים בקרן פנסיה ותיקה שבהסדר, חשוב להבין כי קיים הבדל משמעותי בגובה קצבת השאירים בין הזכויות של עמיתים פעילים, לבין עמיתים לא פעילים שנפטרו בתאונת דרכים.

בגדול, קצבת שארים היא קצבה חודשית לבני משפחתו הקרובים של מבוטח או גמלאי שנפטר, אשר היו תלויים בו לפרנסתם. שיעורי הקצבה משתנים בהתאם לגורמים שונים, אך הם זהים בין אלמן לאלמנה ומחושבים לפי היררכיה של אלמן/ה, יתומים והורים.

לא תמיד קיימת זכאות לקצבת שארים

כאשר המבוטח נפטר כתוצאה מתאונת דרכים, תאונת עבודה, פעולת איבה, פעולת מלחמה או כל גורם אחר המזכה את השארים בעילת תביעה בהתאם לפקודת הנזיקין, השאירים אינם זכאים לקצבה.

עם זאת, הם כן זכאים לקבל מהקרן הלוואה חודשית בגובה סכום קצבת שאירים שהיו זכאים לה במקרה של פטירה מזכה.

זאת עד לבירור התביעה מול המוסדות המבטחים הנדרשים לשלם לשאירים את הסכום המגיע להם בהתאם לפקודת הנזיקין – משרד הביטחון, ביטוח לאומי, או חברת ביטוח.

לאחר הבירור וקבלת התשלום המגיע להם, יחזירו השאירים את ההלוואה לקרן בהתאם להוראות תקנון הקרן.

אם כן, חשוב להבהיר כי גם במקרה של מוות המזכה את השאירים בפיצויים מגופים שונים, קרן פנסיה ותיקה שבהסדר מחויבת לספק לשאירים הלוואה בגובה הקצבה אותה היו מקבלים אם לא היו זכאים לפיצוי – בהתאם לעמידה בתנאים והגדרות שונות.

לאחר קבלת החלטה לגבי קבלת פיצויים או קצבה בעקבות תאונת דרכים, יוחלט אם השאירים צריכים להחזיר את ההלוואה שקיבלו מהקרן ובאיזה אופן.

מי זכאי לקצבת שאירים מקרן פנסיה ותיקה שבהסדר במקרה פטירה?

 • אם פטירת המבוטח נגרמה כתוצאה ממעשה או מחדל מכוון של שאיר – אותו שאיר מאבד את זכאותו לקצבה.
 • ידועים בציבור מוכרים על ידי ערכאה משפטית מוסמכת כבני זוג לעניין תקנון הקרן.
 • יתומים זכאים לקצבת שאירים אם היו תלויים לפרנסתם בנפטר ואם היו מתחת לגיל 21 בעת הפטירה.
 • ילד בעל מוגבלות זכאי לקצבת שאירים גם לכל חייו.
 • אם אחד השאירים נפטר, לא יהיה שינוי בחלקם או זכותם של השאירים הנותרים לקבלת קצבה.

או במילים יותר פשוטות

במקרה של מוות כתוצאה מתאונת דרכים של מבוטח בקרן פנסיה ותיקה שבהסדר, לא קיימת זכאות אוטומטית לקבלת קצבת שאירים. יחד עם זאת, בפני השאירים עומדות שתי אפשרויות בחירה אחרות לפי התקנון של קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר:

 1. ניתן למשוך את כל החיסכון הצבור במזומן, לאחר ניכוי מס. (במקרים מסוימים יתכן ויתקבל פטור חלקי או מלא).

 2. ניתן לקבל הלוואה מהקרן בתשלומים חודשיים על חשבון קצבת שאירים, עד לבירור סופי של התביעה לפיצויים מהגוף האחראי לפצות את השארים בגלל תאונת דרכים (או בגלל פעילויות איבה, פעילויות מלחמה וכן הלאה).
פיצוי אחרי תאונת דרכים

תנאים נוספים לקבלת קצבת שארים בקרנות הפנסיה שבהסדר

זכויות ילד מוגבל בקרנות הפנסיה שבהסדר מותנות בעמידה בתנאים הבאים:

 

 • הפונה לקבלת קצבת שארים צריך לעמוד בהגדרת "שאיר" לפי תקנון הקרן.
 • המבוטח היה בעל תוכנית פנסיה מקיפה.
 • במקרה של פטירה מסיבה המזכה את השארים בקצבה או פיצויים ממקור אחר, כמו תאונת דרכים, פעילויות איבה, מלחמה או תאונת עבודה, שארים יכולים לקבל הלוואה ולא קצבה, עד לקבלת הפיצויים או קצבה ממקור אחר. אז יהיה עליהם להחזיר את הקצבה לקרן בהתאם לתקנון הקרן.
 • המבוטח או הגמלאי צבר בקרן זו או קרן ותיקה אחרת, 120 חודשי ביטוח לפחות.

מה קורה לאחר התביעה?

גם כאן קיימות שתי אפשרויות להתנהלות העניינים לאחר התביעה:

 1. התביעה מסתיימת ללא זכאות לפיצויים מכל גוף אחר (ביטוח לאומי, משרד הביטחון או חברת ביטוח) ולכן השאירים ממשיכים לקבל תשלומי קצבה מהקרן בהתאם לתקנון.
 2. השארים מקבלים פיצויים מגוף אחר ואז עליהם לבחור אם להחזיר את ההלוואה בצמוד למדד לקרן הפנסיה ולמשוך את כל החיסכון במזומן, או לשלם לקרן הפנסיה את הפיצויים שקיבלו כדי להמשיך לקבל קצבת שאירים חודשית.

לכן ההמלצה היא להמתין עם קבלת ההחלטה על אופן משיכת החיסכון הצבור בקרן הפנסיה רק לאחר תביעת הגוף הרלוונטי למתן פיצויים. ורק לאחר קבלת תוצאות התביעה, ניתן להחליט על הדרך היעילה ביותר כלכלית לשאירים, האם פדיון במזומן או המשך קבלת קצבה חודשית, וזאת לאחר ביצוע חישוב כדאיות כלכלית בין השניים.

לסיכום,

 כפי שניתן לראות, עמידה מול קרנות פנסיה ותיקות שבהסדר ובכלל – עשויה להיות מורכבת עבור אדם מהשורה ואפילו עבור סוכני ביטוח ויועצים פנסיוניים. 

לכן בכל הקשור לעתיד שלכם ושל המשפחה שלכם, ליצירת איכות החיים שאתם חולמים עליה, איכות החיים שמגיעה לכם – גם אחרי הפנסיה, חשוב להתייעץ עם בעלי מקצוע מומחים בתחום.

צוות תאודור – שירותים היברידיים לתכנון פיננסי ופרישה – מזמינים אתכם ליצור קשר כדי ליצור עבורכם ועבור המשפחה שלכם את העתיד המגיע לכם.

תוכן עניינים

לכל המאמרים

מהי קצבה מוכרת

תוכן עניינים מהי קצבה מוכרת? ואיך היא משפיעה על הנטו שלכם לאחר הפרישה. צרו קשר

רוצים לקבל יותר מהחסכון הפנסיוני שלכם? צרו קשר

עקבו אחרינו

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

קביעת פגישה אונליין עם מומחה

השאירו פרטים ומומחה של תאודור יחזור אליכם!