קרנות פנסיה ע"ש קרוב שנפטר

קרנות פנסיה ע"ש קרוב שנפטר.

יחיאל קדם

יחיאל קדם

מתכנן פיננסי CFP, מתכנן פרישה. מומחה בתחום הפנסיוני ובתחום המיסוי הפנסיוני. ליווי בכירים בפרישה וליווי משפחות אמידות.

1. קרן פנסיה מקיפה חדשה.

1.1. תשלום לשאירים.

שאירים הינם: אלמן, יתום, בן נבחר עם מוגבלות, והורה.

אלמן: בן/בת זוג, לא משנה אם אותו המין, שהיו נשואים וגרו ביחד טרם מקרה הפטירה.

ומי שהוכר על ידי ערכאה שיפוטית או המוסד לביטוח לאומי כידוע בציבור, ובלבד שהתגוררו וניהלו משק בית משותף במשך שנה ברציפות לפני הפטירה (מגורים בנפרד עקב מצב רפואי לא שוללים), או שנולד להם ילד משותף.

יתום: ילד של עמית שנפטר וטרם מלאו לו 21 שנים, וגם בן עם מוגבלות – ילד שהוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי כנכה, וההכרה התבצעה לאחר שהמנוח הצטרף לקרן ובטרם הגיעו של הילד לגיל 21.

בן נבחר עם מוגבלות: ילד של עמית מבוטח (היו הפקדות לקרן) שאינו מסוגל לכלכל את עצמו, ואין לו הכנסה במועד הפטירה, והמנוח רכש עבורו כיסוי.

הורה: הורה ביולוגי או מאמץ כחוק שהיה סמוך על שולחנו של המנוח, ואינו מסוגל לכלכל את עצמו.

 

1.1.1. במידה והמנוח היה פעיל בקרן, כלומר היו הפקדות חודשיות או תשלום ריסק זמני, קרן הפנסיה תשלם תשלום חודשי לשאירים בהתאם למסלול הביטוח שהמנוח היה מבוטח בו ובהתאם לתקנון הקרן.

 • תשלום לבן זוג לכל ימי חייו.
 • תשלום ליתום עד גיל 21.
 • תשלום לבן עם מוגבלות לכל ימי חייו וכל עוד עומד בתנאים.
 • תשלום לבן נבחר עם מוגבלות לכל ימי חייו.
 • תשלום להורה לכל ימי חייו.
 

קצבת שאירים בסכום שאינו עולה על 9120 ₪ בחודש נכון לשנת 2023 פטורה ממס במלואה ולא משנה איזה הכנסות יש לכם.

אם קצבת השאירים עולה על 9120 ₪ בחודש, נכון לשנת 2023, אז רק החלק העולה יחויב במס בהתאם להכנסות של מקבל קצבת השאירים.

 

1.1.2. במידה והמנוח היה לא פעיל בקרן, כלומר לא היו הפקדות ולא היה ריסק זמני.

החיסכון הצבור יחולק במקדם מתאים למקרה וכל אחד מהשאירים יקבל תשלום חודשי.

ככל שהצבירה נמוכה ואינה מאפשרת תשלום קצבה, החיסכון ישולם במזומן.

חיסכון תגמולי קצבה ישולם ללא מס.

חיסכון פיצויים ישולם לאחר שתביאו אישור ניכוי מס מפקיד שומה. (הסבר על תשלומי המס אפרט במאמר נוסף).

 

1.2. תשלום למוטבים:

מוטבים הינם כל מי שאינו שאיר, והתשלום במקרה זה רק אם אין שאירים.

החיסכון ישולם במזומן.

חיסכון תגמולי קצבה ישולם ללא מס.

חיסכון פיצויים ישולם לאחר שתביאו אישור ניכוי מס מפקיד שומה. (הסבר על תשלומי המס אפרט במאמר נוסף).

2. קרן פנסיה כללית / משלימה.

ישנן 2 סוגים של קרנות פנסיה כלליות / משלימות.

א. קרן פנסיה כללית מקיפה, היא כוללת כיסויים למקרה נכות ושאירים ומתנהגת בדיוק קרן פנסיה חדשה מקיפה בסעיף 1.1. במאמר זה.

ב. קרן פנסיה כללית יסוד, היא אינה כוללת כיסויים למקרה נכות ושאירים ואז התשלום הינו כמו התשלום למוטבים – סעיף 1.2 במאמר זה.

 

מספר דברים חשובים לגבי קרן פנסיה חדשה ומשלימה מקיפות:

 • אין קיזוז עם תשלומי קצבאות ממקור אחר.
 • במקרה ואירוע הפטירה קרה עקב מצב רפואי שהיה קיים לפני תחילת הביטוח בקרן ובמהלך 60 חודשי האכשרה, אזי אין כיסוי ביטוחי.
 • במקרה ואירוע הפטירה קרה עקב מצב רפואי שהוחרג במועד ההצטרפות לקרן, אזי אין כיסוי ביטוחי.
 • בתביעה הוגשה תוך 7 שנים ממועד הפטירה.

 

3. קרן פנסיה ותיקה.

בקרנות פנסיה וותיקות אין תשלום קצבת שאירים כאשר אירוע הפטירה הינו כתוצאה ממלחמה או פעולות איבה, וכל עוד מתקבל תשלום מביטוח לאומי / מדינת ישראל.

3.1. תשלום לשאירים.

שאירים הינם: אלמן, יתום, והורה.

אלמן: בן/בת זוג, לא משנה אם אותו המין, שהיו נשואים וגרו ביחד טרם מקרה הפטירה.

ומי שהוכר על ידי ערכאה שיפוטית או המוסד לביטוח לאומי כידוע בציבור, ובלבד שהתגוררו וניהלו משק בית משותף במשך שנה ברציפות לפני הפטירה (מגורים בנפרד עקב מצב רפואי לא שוללים), או שנולד להם ילד משותף.

יתום: ילד של עמית שנפטר וטרם מלאו לו 21 שנים, וגם ילד שהוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי כנכה לפני הגיעו לגיל 21 ואינו יכול לכלכל את עצמו.

הורה: הורה ביולוגי או מאמץ כחוק שהיה סמוך על שולחנו של המנוח, ואינו מסוגל לכלכל את עצמו.

3.1.1. אם המנוח היה פעיל בקרן, כלומר היו הפקדות חודשיות, קרן הפנסיה תשלם תשלום חודשי לשאירים בהתאם לתקנון הקרן.

 • תשלום לבן זוג לכל ימי חייו.
 • תשלום ליתום עד גיל 21.
 • תשלום לילד נכה לכל ימי חייו וכל עוד עומד בתנאים.
 • תשלום להורה לכל ימי חייו.
 

קצבת שאירים בסכום שאינו עולה על 9120 ₪ בחודש נכון לשנת 2023 פטורה ממס במלואה ולא משנה איזה הכנסות יש לכם.

אם קצבת השאירים עולה על 9120 ₪ בחודש נכון לשנת 2023, אז רק החלק העולה יחויב במס בהתאם להכנסות של מקבל קצבת השאירים.

3.1.2. אם המנוח לא היה פעיל גם במקרה זה ישולם תשלום חודשי לשאירים בהתאם לתקנון הקרן.

 • תשלום לבן זוג לכל ימי חייו.
 • תשלום ליתום עד גיל 21.
 • תשלום לילד נכה לכל ימי חייו וכל עוד עומד בתנאים.
 • תשלום להורה לכל ימי חייו.
 

**ההבדל בין שני הסעיפים הינו שיטת חישוב הקצבה.

 

3.2. תשלום למוטבים:

מוטבים הינם כל מי שאינו שאיר, והתשלום במקרה זה רק אם אין שאירים.

החיסכון ישולם במזומן.

חיסכון תגמולי קצבה ישולם ללא מס.

חיסכון פיצויים ישולם לאחר שתביאו אישור ניכוי מס מפקיד שומה. (הסבר על תשלומי המס אפרט במאמר נוסף).

 

מאמרים קשורים נוספים:

איתור נכסים פנסיונים ופיננסיים ע"ש קרוב שנפטר.

איתור תוכניות ביטוח ע"ש קרוב שנפטר.

ביטוחי מנהלים, קופות גמל וקרנות השתלמות ע"ש קרוב שנפטר.

מיסוי פיצויים ע"ש קרוב שנפטר.

 

אם אתם לא מעוניינים לטפל בעצמכם אתם מוזמנים לפנות אלינו בקישור הבא: תאודור – שירותים היברידיים לתכנון פיננסי ופרישה.

 

 

דיסקליימר:

אין במידע זה להחליף ייעוץ מקצועי, וכל מי שמשתמש במידע במאמר זה חובה עליו לבדוק את נכונות הדברים מול הגורמים הרלוונטיים בכל נושא.

המאמר נכתב בכדי להעניק לכם מידע ראשוני בלבד, ואין להטיל על החברה או מי מטעמה או על הכותב אחריות כלשהי לשלימות המידע באתר.

לכל המאמרים

מהי קצבה מוכרת

תוכן עניינים מהי קצבה מוכרת? ואיך היא משפיעה על הנטו שלכם לאחר הפרישה. צרו קשר

רוצים לקבל יותר מהחסכון הפנסיוני שלכם? צרו קשר

עקבו אחרינו

קביעת פגישה אונליין עם מומחה

השאירו פרטים ומומחה של תאודור יחזור אליכם!