בדיקת קרן פנסיה ותיקה- המדריך המלא

תוכן עניינים

איך למקסם את היתרונות שמגיעים לכם על פי חוק

קרנות הפנסיה בישראל הן אחת מהדרכים המקובלות ביותר ליצירת חיסכון פנסיוני, שהוא חיוני לכל מי שרוצה לדאוג להכנסה מסודרת לאחר גיל פרישה.

קרנות פנסיה מאפשרות תשלום קצבה חודשית לאחר גיל פרישה, בהתאם לגודל החיסכון הפנסיוני שנעשה לאורך החיים וכן הפרשת קצבת שארים לאחר הפטירה.

עם זאת, בשוק החיסכון והביטוח בישראל חלו שינויים מרחיקי לכת לאורך השנים ולכן, עבור מי שמחזיק בקרן פנסיה ותיקה (ובכלל) חשוב להבין.

מה ההבדל בין קרן פנסיה ותיקה לבין קרן פנסיה רגילה? איך זה משפיע על החיסכון הפנסיוני שלכם ולמה חשוב לעשות בדיקת קרן פנסיה ותיקה?

צוות תאודור – שירותים היברידיים לתכנון פיננסי ופרישה, מסבירים.

קרן פנסיה ותיקה

מה זה קרן פנסיה ותיקה

קרנות הפנסיה הוותיקות הן כל קרנות הפנסיה שפעלו עד שנת 1995 בישראל. אחד המאפיינים החשובים של קרנות אלה היה ביסוס הקצבה הפנסיונית על מספר שנות העבודה של החוסך ולא על סך הכספים שהפקיד לקרן.

אחוזי הזכאות לפנסיה מחושבים בהתאם לשכר של החוסך, כאשר קיימים מודלים שונים לחישוב "השכר הקובע":

 • שכר אחרון
 • שכר ממוצע בשלוש השנים לפני הפרישה
 • שיטת הממוצעים – לפי 35 שנות עבודה משמעותיות מבחינת שכר

בין היתר בגלל שיטה זו, חלק מהקרנות הללו נכנסו לגרעונות אקטואריים גדולים ולכן, המדינה הפסיקה את פעילותן.

בפועל, קרנות אלה ממשיכות לשלם פנסיה למבוטחים, אך לא מקבלות מבוטחים חדשים.

עם זאת, יש מספר יתרונות משמעותיים לחיסכון פנסיוני בקרן פנסיה ותיקה ולכן, כאשר עולה על הפרק אפשרות לעבור מקרן פנסיה ותיקה לקרן פנסיה חדשה, או לעבור מקרן פנסיה ותיקה אחת לאחרת, כמו גם במקרים נוספים שנפרט בהמשך – חשוב להיוועץ עם בעל מקצוע מתאים. קרנות הפנסיה הוותיקות נחלקות לשני סוגים עיקריים: קרנות פנסיה ותיקות גרעוניות, או קרנות פנסיה ותיקות מאוזנות.

קרנות פנסיה גרעוניות - מה זה אומר?

כאמור, בין היתר בגלל שיטת החיסכון הפנסיוני בקרנות אלה, חלק גדול מהן נכנס לגרעונות גדולים. משמעות הדבר היתה כי הקרנות לא יצליחו לשלם את הכספים שהן חייבות לעמיתים.

לכן, החל בשנת 2003 קרנות פנסיה ותיקות גרעוניות הולאמו על ידי המדינה ומאז חל עליהן תקנון אחיד.

הקרנות עליהן חל תקנון אחיד הן: מבטחים, קרן גמלאות מרכזית, מקפת, קרן פועלי בניין, קרן פועלים חקלאיים, נתיב, הקרן של ההסתדרות המדיצינית הדסה, קרן הפנסיה של קואופרטיב אגד.

מטרתה של הלאמת הקרנות היתה להקטין את הגירעונות החלים על הקרנות הללו, אך היא נעשתה לצד מספר צעדים נוספים:

 • דחיית גיל הזכאות לגברים ולנשים
 • העלאת ההפקדות לתגמולים בהדרגה על ידי העובדים והמעסיקים
 • פיטורי המנהלים שכיהנו מטעם ההסתדרות והחלפתם במנהלים זמניים מטעם המדינה
 • ביטול כל הסדרים מיוחדים שנחתמו בין קרנות לבין ארגונים מסוימים, אשר זיכו את עובדי הארגונים הללו בתנאים משופרים.
 • גביית דמי ניהול על כל קצבה ותשלום המשולם על ידי הקרנות השונות.
 • איסור על מעבר מקרן גרעונית לקרן שאינה גרעונית
 • שינוי שיטת חישוב הפנסיה
 • צמצום המשיכה של אג"ח ממשלתיות שהוענקה לכספי הקרנות

כיום מכונסות כל הקרנות הללו תחת גוף מנהל אחד מטעם המדינה – עמיתים קרנות פנסיה ותיקות.

המדינה התחייבה לספק סיוע רחב היקף לקרנות הללו, המאופיינות בגירעונות אקטואריים גדולים. זאת כדי לאפשר לקרנות לשלם לכל העמיתית אשר חסכו בהם את כספי הפנסיה לאורך שנים.

הצעד נחשב חריג ודרמטי, אך היה הכרחי ומשמעותי כדי למנוע משבר כלכלי/חברתי גדול.

לצד קרנות אלה, יש גם קרנות פנסיה ותיקות מאוזנות, הפועלות בצורה שונה.

מחירון מלא

קרנות פנסיה ותיקות מאוזנות - מהן ומה מייחד אותן?

קרנות פנסיה ותיקות מאוזנות הן קרנות הפנסיה שהצליחו לשמור על איזון תקציבי בסוף כל שנת כספים. קרנות אלה נשארו בניהול בעליהן המקוריים. עם זאת, גם אל קרנות פנסיה אלה לא ניתן להצטרף בתור עמיתים חדשים, אלא רק במסגרת פנסיה תקציבית (במגזר הציבורי) וגם זאת רק בתנאים מסוימים.

משום כך, גם בעלי פנסיה תקציבית המעוניינים להצטרף לקרן פנסיה ותיקה מאוזנת צריכים לבצע בדיקת קרן פנסיה ותיקה על ידי בעל מקצוע מתאים.

קרנות הפנסיה הוותיקות המאוזנות הן:

 • גלעד – גמלאות לעובדים דתיים
 • קרן הגמלאות של חברי "דן"
 • קופות הפנסיה של הסתדרות העובדים הלאומית
 • יוזמה – קרן פנסיה לעצמאים
 • מגן – קרן פנסיה מרכזית לקואופרציה ביצרנות תחבורה ושירותים – אגודה שיתופית
 • קופה לתגמולים ופנסיה של עובדי הסוכנות היהודית בא"י
 • קרן הגמלאות של עורכי דין בישראל
 • עמית – קופה לפנסיה ותגמולים
 • עתודות – קרן פנסיה לשכירים ועצמאים
 • עתידית – קופת פנסיה

חלק מקרנות אלה מנוהל על ידי חברות ביטוח שונות, ביניהן הפניקס, הראל, או מגדל מקפת.

המדינה לא מעניקה סיוע לקרנות אלה מתוקף היותן מאוזנות, אך מבטיחה להן תשואה של 30% לכספים המושקעים.

בנוסף, בשנת 2012 המדינה התחייבה לספק רשת ביטחון בהיקף 25 מיליארד שקלים לקרנות אלה, לנגד העלאת גיל הפרישה והפחתת זכויות עמיתים.

הצטרפות לקרנות פנסיה ותיקות - מה התנאים?

כאמור, קרנות הפנסיה הוותיקות נסגרו בפני מצטרפים חדשים בשנת 1995 וכן נאסר על התניידות בין הקרנות הוותיקות השונות משנת 2003.

עם זאת, בתנאים מאוד מסוימים, כללים אלה לא יחולו על:

 • מבוטחי פנסיה תקציבית שיש להם זכויות פנסיוניות במסגרת תוכנית ותיקה לפני 1/1/95, אשר החליפו מקום עבודה, אם יש למעסיק שלהם הסכם צירוף עובדים לקרן ותיקה, אשר נחתם לפני אוקטובר 2003.
 • מבוטחים שעבדו אצל מעסיק שביטח אותם בקרן פנסיה אחת אך עברו לעבוד אצל מעסיק המבטח את עובדיו בקרן אחרת.

לכן, הצטרפות לקרנות פנסיה ותיקות אפשרית עבור מי שעומד בתנאים הנ"ל. עם זאת חשוב לבצע את ההצטרפות רק לאחר בדיקת קרן פנסיה ותיקה באופן מקצועי, כדי להבטיח כדאיות של הצעד ולמצות את הזכויות של החוסך.

הון משפחתי - תכנון וניהול

תוכניות קרנות הפנסיה הוותיקות

קרנות הפנסיה הוותיקות מציעות שתי תוכניות לעמיתים הקיימים ולמצטרפים חדשים, העומדים בתנאים הנדרשים: תוכנית פנסיית יסוד ותוכנית פנסיה מקיפה.

תוכנית פנסיית יסוד כוללת רק את החיסכון לקראת פרישה. היא לא כוללת הפרשות על חשבון פיצויים, ללא קצבת שארים, ללא כיסוי ביטוחי במקרה של נכות. למעשה מדובר על כיסוי מאוד בסיסי הנחשב בלתי מתאים לאנשים שאין להם כיסוי ביטוחי למקרה של נכות, אובדן כושר עבודה וקצבת שארים. בנוסף, במקרה של פטירה לפני הגעה לגיל פרישה, הסכום הנחסך יעבור לבן/בת הזוג של החוסך בצורת סכום חד פעמי ולא בצורת קצבה. במקרה של פטירה לאחר הגעה לגיל פרישה, בן/בת הזוג יקבלו 40% מהסכום. אם יש ילדים קטינים, הם יקבלו רק 20% מהסכום, עד גיל 18 בלבד.

מצד שני, החיסכון החודשי יכול להגיע עד מקסימום של 70% משכר העבודה וכך להגיע לסכומים נכבדים מאוד עם ההגעה לגיל פרישה, אתם יקבל הפורש עד סוף חייו. 

תוכנית פנסיה מקיפה כוללת תשלומים מלאים, הכוללים זכאות לקצבת זקנה, קצבת שארי מבוטח, קצבת נכות וכן את הביטוחים הרלוונטיים, המבטיחים כיסוי כספי הולם למקרים שונים.

שלושים אחוזים מנכסי הקרן המקיפה כוללים אג"ח מיועדות, אשר מונפקות על ידי המדינה ומבטיחות לחוסכים תשואה קבועה. לכן גם קיימת הגבלה על גובה השכר אותו ניתן לבטח בקרן המקיפה וכן בסכום אותו ניתן להפקיד כל חודש.

תכנון המשך הפקדות בקרן פנסיה ותיקה

תכנון המשך הפקדות בקרן פנסיה ותיקה מאפשר לבדוק כדאיות המשך הפקדות בקרן פנסיה מאוזנת על ידי בדיקת הקצבה הצפויה לגיל פרישה ללא המשך הפקדות, לנגד הקצבה הצפויה במצב של המשך הפקדות קיימות, הגדלת הפרמיה, או הקטנת הפרמיה בהתאם לשכר של החוסך.

חשוב להשוות את האפשרויות הנ"ל למוצרים פנסיונים אחרים של הלקוח או מוצרים חדשים, שיכולים להיות משתלמים יותר בהיבטים שונים. בדיקת כדאיות המשך הפקדות לקרן פנסיה ותיקה מתבצעת כאשר העובד הגיע  לשלושים וחמש שנות ביטוח בקרן וצבר 70% פנסיה.

כמו כן חשוב לבדוק את כדאיות המשך הפקדות לקרן בהווה בהשוואה למוצרים פנסיוני חדשים שפותחו במיוחד עבור מבוטחי קרנות ותיקות בדגש על היבטי גובה הקצבה בפרישה, ביטוח אובדן כושר עבודה, ביטוח שארים לפני פרישה וביטוח שאירים אחרי פרישה.

במסגרת התהליך בודקים את כל חודשי ההפקדה והזכויות – מיום ההצטרפות לקרן ועד יום הבדיקה, מול התנאים הקבועים בחוק, כדי להגיע למסמך סיכום עם המלצות להמשך.

כל הבדיקות הנ"ל נעשות בדגש על הגדלת החיסכון הפנסיוני לגיל פרישה, ביטוח נכות ואובדן כושר עבודה וכן ביטוח שארים לפני ואחרי הפרישה, כדי לכסות את קשת האפשרויות ולהבטיח בחירה אופטימלית לעתיד הלקוח ומשפחתו.

קרן פנסיה

שאלות ותשובות

ראשית, כדאיות המשך הפקדות בקרן פנסיה ותיקה היא נושא שכדאי לבדוק אותו לפי כל מקרה לגופו. שנית, קיימים יתרונות ייחודיים למבוטחי קרן פנסיה ותיקה, כמו היחס בין מספר שנות עבודה לבין גודל הקצבה, האפשרות להפקיד סכומים גבוהים ועוד. 

השינויים בתחום אוסרים על הצטרפות לקרנות פנסיה ותיקות החל משנת 1995, אלא עבור בעלי פנסיה תקציבית, מבוטחים שרוצים לעבור מפנסיה ותיקה אחת לאחרת, או כאשר המעסיק מחזיק בהסכם מול קרן פנסיה ותיקה.

שיטת הפעולה של קרנות הפנסיה הותיקות הביאה חלק גדול מקרנות הפנסיה ליצירת גירעונות אקטואריים גדולים. המשמעות היא שקרנות אלה היו בעלות סיכון גבוה להגיע למצב של חוסר יכולת לעמוד בהתחייבויות שלהן כלפי המבוטחים. התוצאה הייתה עלולה להיות משבר כלכלי חברתי חמור ולכן המדינה לקחה אחריות על ניהול הקרנות הללו עד להבראה ותשלום לכל המבוטחים. 

אחד הצעדים שננקטו כדי לצמצם את הסיכון ואת הגירעונות היה הפסקת הצטרפות מבוטחים חדשים.

למרות יתרונות ייחודיים של קרנות הפנסיה הוותיקות, יש להן גם חסרונות בהתאם למאפייני החוסכים. בנוסף, עם הזמן נוצרים מוצרים פנסיוני חדשים, ייחודיים למבוטחי קרנות ותיקות, כמו גם מוצרים פנסיונים חדשים אחרים, שכדאי לבחון ולבדוק את מידת הכדאיות שלהם על פני ההפקדות הקיימות לקרן ותיקה.

לסיכום, חיסכון פנסיוני במסגרת קרן פנסיה ותיקה נושא עימו יתרונות משמעותיים. עם זאת, חשוב לבדוק אם יתרונות אלה עומדים במבחן הזמן ומתאימים למאפיינים המיוחדים שלכם ושל המשפחה שלכם.

תאודור מציעים שירותי מומחים בתחום הפנסיה, המיסוי והביטוח, שעובדים בשבילכם ומבצעים עבורכם בדיקת קרן פנסיה ותיקה, לצורך מיצוי הזכויות והאפשרויות העומדות בפניכם.

פנו עוד היום לביצוע בדיקה מקצועית ומקיפה לקרן פנסיה ותיקה!

תוכן עניינים

לכל השירותים

רוצים לבואו להפיק את המיטב מהנכסים הפנסיונים והפיננסיים שלכם? צרו קשר

עקבו אחרינו

קביעת פגישה אונליין עם מומחה

השאירו פרטים ומומחה של תאודור יחזור אליכם!