פנסיה תקציבית לבעלי שליטה- המאמר המלא

תוכן עניינים

פנסיה תקציבית לבעלי שליטה - הבשורה של תיקון 190

הבשורה הגדולה של פנסיה תקציבית לבעלי שליטה היא האפשרות לקבל במסגרת זו גם הטבות מס לבעלי שליטה.

לכן, אם אתם בעלי שליטה בחברה שלכם, אם אתם מושכים שכר כל השנים ואולי גם בני המשפחה שלכם עובדים בחברה, חשוב שתכירו את תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, שמשנה את כללי המשחק. 

צוות תאודור – שירותים היברידיים לתכנון פיננסי ופרישה – מסבירים מהי פנסיה תקציבית לבעלי שליטה? למי היא מיועדת ומהם היתרונות שלה?

פנסיה תקציבית לבעלי שליטה

מהי פנסיה תקציבית לבעלי שליטה

פנסיה תקציבית לבעלי שליטה מאפשרת לבעלי שליטה בחברה ובני משפחותיהם העובדים בחברה, למשוך כספי פנסיה מתוך תקציב החברה לאחר פרישתם. הפנסיה מוגדרת כקצבה מזכה, וכן בעל השליטה יכול לקבל הטבות מס בהתאם לפקודה 190.

כספי הפנסיה ניתנים למימוש עם הפרישה בצורת קצבה, או מענק פיצויים או בשילוב בין שתי האפשרויות. את ההחלטה כדאי לקבל לאחר ניתוח מקצועי של התיק הפנסיוני, תוך התייחסות למטרות הכלכליות של הפורש ובני משפחתו, מול הנכסים הפנסיונים והפיננסיים הנוספים.

תיקון 190 ואיך הוא משפיע על הפנסיה של בעלי שליטה

לאורך שנים רבות מדינת ישראל לא אפשרה לבעלי שליטה בחברות להפקיד לעצמם כספי חיסכון פנסיוני בדומה לשכירים בעלי שכר דומה. כך שלבעלי שליטה ניתן היה להפקיד לפיצויים או לתגמולים. משום כך, בעלי שליטה בחברות יכלו להגיע לגיל פרישה עם חסכונות מסוגים שונים, אך ללא חיסכון פנסיוני משמעותי.

כיום התיקון מאפשר לבעלי שליטה להפקיד סכומים גבוהים יותר מאשר היה בעבר, כמו כן לקבל פנסיה חודשית מהחברה בה עבדו וכך להנות משני העולמות. לאחר התיקון, יכול כעת גם בעל שליטה בחברה להפקיד תגמולי עובד ומעסיק וגם הפקדה לפיצויים עד תקרה שנתית. אך זה לא הכל.

סעיף נוסף בתיקון מאפשר לבעלי שליטה ובני משפחותיהם העובדים בעסק לקבל שכר מוגדר במס הכנסה, בתור פנסיה לאחר פרישה מהחברה. פנסיה זו מוגדרת בתור קצבה מזכה לפי הפקודה ולכן גם מעניקה לבעלי שליטה הטבות מס שלא היו זכאים להן קודם לכן.

עם זאת, לקבלת כל המשתמע מהתיקון, על בעל השליטה לפרוש מהחברה בצורה מוחלטת ולסיים כל יחסי עובד מעביד עם הארגון.

פנסיה תקציבית לבעלי שליטה

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה - סעיף 32(9)

לפי סעיף זה, הקצבה לא תעלה על משכורתו הממוצעת של הפורש לאורך תקופת עבודתו, לאחר שמכפילים אותה ב 1.5% לכל שנת עבודה.

פנסיה תקציבית לבעלי שליטה - למי זה מיועד

למרות היותה על פניו מיועדת לבעלי שליטה בחברות המגיעים לגיל פרישה מעבודה, פנסיה תקציבית לבעלי שליטה היא חידוש שמשנה את כללי המשחק בהיבטים נוספים.

פנסיה תקציבית מיועדת בעיקר לבעלי שליטה שהגיעו לגיל פרישה ומעוניינים לפרוש מהחברה, תוך משיכת כספי פנסיה מכספי החברה הצבורים, נכסי חברה ו/או תקציב החברה.

עם זאת, ניתן לבצע את המשיכה לפנסיה תקציבית רק כאשר החברה ממשיכה לפעול בתור עסק פעיל גם בשנים שאחרי פרישת בעל השליטה.

כמו כן במקרה פטירה הקצבה תמשיך להיות משולמת, לשאריו של המנוח – אלמנה, או אלמן של בעלי שליטה והם יקבלו קצבה לכל ימי חייהם. קצבת שארים תהיה פטורה ממס עד לתקרה הקבועה, תקרה מזכה בהתאם לפקודת מס הכנסה.

בעלי שליטה שטרם הגיעו לגיל פרישה יכולים לחתום על הסכם פנסיה תקציבית מול החברה וכך ליצור חוב אקטוארי (חוב שעומד על סכום משוער לפי הערכות ותחזיות) של החברה מול בעל השליטה. במקרה כזה ניתן (לא חובה) לחסוך ולייעד את כספי החברה לאחר תשלום מס חברות, כדי לקבוע כי הם שייכים לבעל השליטה בלבד ולשייך את החוב האקטוארי לבעל השליטה.

פנסיה תקציבית ל

תנאים והגדרות לזכאות לפנסיה תקציבית לבעלי שליטה

 • פרישה מוחלטת מהחברה.
 • בעל שליטה או בן משפחתו אשר עבדו בחברה בע"מ, שממנה תשולם הפנסיה התקציבית.
 • בעל שליטה שפרש מחברתו ועדיין בעל מניות או לא עברו שנתיים מיום שמכר/העביר את מניותיו בחברה.

יתרונות פנסיה תקציבית לבעלי שליטה

לצד האפשרות לחסוך בצורה מוגדרת לצורך חיסכון פנסיוני, פנסיה תקציבית לבעלי שליטה מעניקה לחוסכים יתרונות נוספים:

 • פנסיה תקציבית בהגדרה, היא קצבת פנסיה המשולמת מתוך התקציב השוטף של הארגון בו עבד הפורש וממנו קיבל שכר לאורך השנים. שלא כמו פנסיה צוברת, המשולמת במקביל גם מכיסו הפרטי של העובד, פנסיה תקציבית משולמת בלעדית על ידי החברה המעסיקה.
 • בעקבות תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, בעלי השליטה יכולים להגדיל את קצבת הפנסיה הצפויה להם על ידי רישום תשלומי הפנסיה בתור הוצאה מוכרת של העסק, כדי להפחית את חבות המס.
 • התיקון מאפשר לבעלי שליטה ובני משפחתם הקרובים העובדים בעסק, למשוך שכר חודשי לאחר פרישה, אשר נחשב בתור קצבת פנסיה לעניין מס הכנסה.
 • קצבה חודשית זו מוכרת על ידי מס הכנסה בתור קצבה מזכה, ומוכרת כהוצאה בחברה בתאם למגבלות פקודת מס הכנסה.
 • אין צורך לוותר על השליטה בחברה.
 • אין התנגשות עם הפקדות לתנאים סוציאליים, כמו כן אין התנגשות עם תשלום מענק פיצויים בפרישה מהחברה.
 • לאחר פטירתו של בעל השליטה, גם בן/בת הזוג יהיו זכאים לקצבת שאירים חודשית לכל החיים, שגם היא נחשבת הוצאה מוכרת לחברה.
 • פוטנציאל החיסכון הגלום בתיקון זה הוא עצום ועשוי לעמוד על אלפי שקלים בחודש.

פנסיה תקציבית - איך זה עובד

למעשה רצוי לחתום על הסכם פנסיה תקציבית עם החברה עוד לפני הגעה לגיל פרישה, כדי ליצור חוב אקטוארי וליהנות מהיתרונות הנלווים לכך.

לאחר הגעה לגיל פרישה ניתן לקבל את הכספים בצורת קצבה חודשית, המתקבלת בצירוף תלוש שכר רגיל המוגדר בתור קצבה על ידי החברה. הקצבה כאמור פטורה ממס, או חייבת בשיעור מס נמוך מאוד. 

כדי לקבל את הקצבה, על בעל השליטה לפרוש באופן מלא מתפקידו ולהפסיק את פעילותו בחברה, אם כי הוא רשאי להמשיך להחזיק במניות החברה.

פנסיה תקציבית בפועל - המספרים שחשוב להכיר

כיום בעקבו תיקון 190, יכולים בעלי שליטה לבצע הפרשות לפיצויים ותגמולים. התקרה להפקדת פיצויים נשארה כשהייתה והיא עומדת על 12,640 ש"ח, נכון לשנת 2022.

יחד עם זאת, בעלי שליטה יכולים לבצע כיום הפרשות לתגמולים כמו שכירים מן השורה, בגובה של עד 7.5% מתקרת השכר של עד 2.5 פעמים שכר ממוצע במשק, העומד על 26,378 ש"ח נכון לשנת 2022.

בעל השליטה יכול לקבל בתנאים מסוימים פנסיה תקציבית מהחברה, אשר נחשבת הוצאה מוכרת עבור החברה, עליה יכול בעל השליטה לקבל פטור עד לתקרה של 52% מתקרת קצבה מזכה, העומדת על 8,660 נכון לשנת 2022.

לדוגמה, בעל שליטה שעבד בחברה לאורך 30 שנה וקיבל שכר ממוצע של 30,000 ש"ח בחודש יכול לקבל מהחברה פנסיה תקציבית בסך 13,500 ש"ח לחודש ברוטו, אשר תיחשב הוצאה מוכרת לחברה. מעל לסכום זה – תהיה זו הוצאה בלתי מוכרת.

פנסיה תקציבית לבעלי שליטה

נקודות והערות חשובות

 • השכר הקובע לעניין חישוב הממוצע לקבלת פנסיה תקציבית לבעלי שליטה הוא שכר ברוטו.
 • אם העסק מפסיק את פעילותו מסיבה כלשהי, הקצבה לא תשולם יותר.
 • למרות האמור מעלה, חשוב לבצע בדיקת כדאיות של משיכת פנסיה תקציבית, ההשלכות שלה על החברה ועל בעל השליטה.
 • עבור החברה, תשלום קצבה נחשב להוצאה מוכרת עד לתקרה. 
 • ניתן לשלם פנסיה תקציבית גם לבני משפחה של בעל השליטה אשר עבדו בחברה לאורך השנים.

שאלות ותשובות על פנסיה תקציבית

לא. בעל שליטה פורש לצורך קבלת פנסיה תקציבית יכול להשאיר בעל מניות, אך ללא פעילות בחברה. כמו כן בעל השליטה יכול לשמש כדירקטור בחברה לאחר פרישתו.

כן בהחלט – כאשר יש עמידה בתנאי הפטור וכאשר הקצבה משולמת על ידי המעביד או מתוך קופת גמל.

החברה משלמת את הקצבה לפורש ומוציאה לו תלוש פנסיה.

הקצבה נחשבת הוצאה מוכרת לחברה בהתאם למגבלות פקודת מס הכנסה. החברה יכולה להפקיד גם סכום גבוה יותר, אך סכום זה לא יהיה מוכר כהוצאה.

בעיקרון כן, אלא במקרים מסוימים, כמו למשל אם החברה מפסיקה לפעול.

לסיכום, פנסיה תקציבית לבעלי שליטה היא בשורה של ממש למי שעד לא מזמן נאלצו לחסוך לפנסיה בדרכים שונות, בלי היתרונות מהם נהנים פורשים אחרים.  

כיום, עם תיקון 190, אפשר למצות את הזכויות שלכם בצורה אופטימלית וגם לחסוך אלפי שקלים בחודש, אם מקפידים לבצע תכנון פרישה מחושב, או ליווי פנסיוני מקצועי.

תיאודור – שירותים היברידיים לתכנון פיננסי ופרישה, מציעים שירותי מומחה בתחום תכנון פרישה, תכנון פנסיוני, פנסיה תקציבית לבעלי פרישה ועוד – עם שנים של ניסיון בתחומי הביטוח הפנסיוני, והמיסוי הפנסיוני.

 למידע נוסף לגבי מיצוי הזכויות שלכם – צרו קשר!

תוכן עניינים

לכל השירותים

רוצים לבואו להפיק את המיטב מהנכסים הפנסיונים והפיננסיים שלכם? צרו קשר

עקבו אחרינו

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

קביעת פגישה אונליין עם מומחה

השאירו פרטים ומומחה של תאודור יחזור אליכם!