חוות דעת מומחה פנסיוני- המאמר המלא

תוכן עניינים

שומרים לכם על זכויות הפנסיה!

מדינת ישראל מחייבת על פי חוק את כל המעסיקים להפריש כספי פנסיה לעובדיהם, או בהתאם להוראות הסכמי עבודה שונים. עם זאת, רבים מהשכירים במדינה אינם מודעים לכך כי התנהלות לא תקינה של המעסיק, של העובד עצמו ואף של קרן הפנסיה לעיתים, יכולה להוביל לפגיעה בפנסיה תקציבית, או רגילה, גם כאשר התנהלות זו נעשית בתום לב.

התוצאה יכולה להיות נזקים חמורים והיעדר כיסוי ביטוחי או חוסר בחיסכון הפנסיוני, אך ניתן להימנע ממצבים אלה, אם מקפידים לתכנן את הפנסיה בצורה מסודרת לאורך שנות החיסכון, בודקים אותה ונשארים עם יד על הדופק. גם לאחר מעשה אפשר לתקן את המצב, בעזרת חוות דעת מומחה לבית משפט בתחום הפנסיה. תאודור שירותים היברידיים לתכנון פיננסי ופרישה, מספקים בין היתר גם שירותי חוות דעת מומחה משפטי, בגיבוי ניסיון רב שנים והצלחות בתחום.

מומחה פנסיוני

מה זה חוות דעת מומחה פנסיוני?

חוות דעת מומחה היא מסמך שנכתב על ידי מומחה מוכר בתחום הספציפי הנדון, במקרה שלנו – חיסכון וביטוח פנסיוני. את המסמך מגישים לבית המשפט, במקום עדות, או בנוסף על עדות של המומחה בגופו בבית המשפט ועליו חלות הוראות החוק הפלילי.

לעיתים קרובות, ניצב מומחה מהצד השני אשר מנסה להפריך את עדות המומחה הצד שלכם. במקרים כאלה, לקוחות פרטיים, כמו גם עורכי דין לענייני ביטוח ופנסיה, זקוקים לשירותי חוות דעת ואף עדות מומחה בבית משפט, כדי להוכיח כי נעשה עוול ללקוח וכי קיימת לו זכות חוקית לקבל תשלומי פנסיה גדולים יותר לצד כיסוי ביטוחי תקין.

מי צריך חוות דעת מומחה ביטוח פנסיוני?

בתחילת שנת 2008 התפרסם בישראל צו הרחבה פנסיוני מקיף, המורה לבטח כל עובד בביטוח פנסיוני. המשמעות הפשוטה היא כי כל מעסיק חייב להפריש כספים כל חודש (מכיסו של המעסיק ומשכר העובד) לטובת חיסכון פנסיוני עבור העובדים שלו. הפרשות אלה מצטרפות להפרשות הקימות לטובת פיצויי פיטורים ופנסיית זיקנה. 

עם זאת, לעיתים הוראה זו אינה מתקיימת כלשונה מסיבות שונות. זו יכולה להיות רשלנות של המעביד, או פעולה לא נכונה של העובד. כך או כך התוצאה עלולה להיות חמורה בהיבט של הקצבה אותה זכאי הפורש לקבל עם פרישתו. במקרים כאלה נדרשת חוות דעת מומחה בבית משפט כדי להוכיח כי נעשה עוול לעובד וכי בפועל לא התבצעו הפרשות לביטוח פנסיוני כחוק ועל כן העובד מקבל כיום פחות ממה שמגיע לו.

לעיתים קרובות הנפגעים כלל אינם יודעים כי התחוללה פגיעה בהפרשות החוקיות שלהם לטובת הפנסיה ולכן אינם יודעים כי יש להם זכות לתבוע את הכספים הללו כדי לקבל יותר. לכן מומלץ גם לפנות לסיוע מקצועי של מתכנן פנסיה, או מתכנן פרישה, שתפקידו לבדוק נושאים אלה עוד בתקופת העבודה והחיסכון לפנסיה, הרבה לפני הגעה לפרישה, כדי למצות את הזכויות בצורה אופטימלית, לוודא שאתם מקבלים כל מה שמגיע לכם וכדי למקסם את האפשרויות העומדות בפניכם על הצד הטוב ביותר.

מומחה פנסיוני

מתי צריך חוות דעת מומחה ביטוח ופנסיה?

פגיעה בחיסכון הפנסיוני יכולה להתרחש בדרכים רבות ושונות על ידי המעביד, או על ידי העובד:

  • פגיעה בחיסכון הפנסיוני בגלל החלפת תוכניות שלא לצורך לאורך שנות העבודה – לעיתים מחליפים לעובד תוכניות חיסכון פנסיוני במהלך שנות העבודה במקום מסוים, או בגלל החלפת מקום עבודה, כאשר החלפות אלה נעשות שלא בתום לב ואף גורמות פגיעה חמורה בחיסכון הפנסיוני של העובד לגיל פרישה. במקרים כאלה, חוות דעת של מומחה משפטי לפנסיה, כוללת השוואה בין התוכנית המקורית לבין התוכנית החדשה, על ידי צירוף מסמכים המעידים על האופן בו התבצעה החלפה בין התוכניות, לצד נוסחאות החישוב של סכום הפגיעה בחיסכון.

  • פגיעה בכושר השתכרות בגלל נכות או מוות – במקרה של אובדן כושר עבודה או מוות, יש להיעזר במומחה אקטוארי לתחום ביטוח פנסיוני, כדי לבצע הערכה מקצועית של סכום הכספים המגיעים לנפגע או לבני משפחת הנפטר. הערכה זו מבוצעת על ידי חישוב אקטוארי של הסכומים אותם היה מקבל הנפגע או בני משפחתו אילו לא היה קורה המקרה המצער. במקרים אחרים, הפגיעה מתרחשת במקום העבודה או בזמן העבודה, כאשר מתגלה בדיעבד כי העובד לא היה מבוטח על ידי המעסיק בהתאם לחוק. כתוצאה נוצר חוסר בכיסוי הביטוחי, אשר פוגע ישירות בנפגע, או בני משפחתו. גם כאן כמובן, חוות דעת מומחה משפטי יכולה להיות זו שמטה את הכף לטובת הלקוח.

  • זכויות עובדים – במקרים שונים, מתברר כי המעסיק לא הפריש כספים לעובדיו לטובת חיסכון וביטוח פנסיוני. כתוצאה נוצר חוסר בחיסכון הפנסיוני. במקרה כזה יש לחשב את סכום הכספים כולל תשואה, תוך הערכה של הסכום שהיה צריך להתקבל אילו היו מתבצעות הפרשות מסודרות לפי החוק, כדי לקבל את הסכום המגיע. 

מה כוללת חוות דעת מומחה חיסכון וביטוח פנסיוני?

חוות דעת מומחה חיסכון וביטוח פנסיוני לבית משפט מתבצעת בהתאם לסוג הבעיה והגורם לחוסר בחיסכון הפנסיוני. היא כוללת בחינה מדוקדקת של הגורם לחוסר בחיסכון הפנסיוני, אשר יכול להיות כאמור מטעם המעסיק, בשוגג או בחוסר תום לב, אך גם בגלל קרן הפנסיה, חברת הביטוח, או בגלל התנהלות שגויה של העובד. בין היתר, גורמים אלה עשויים להיות:

  • הפקדות לפי שיעור שלא בהתאם לחוק או להסכם שנחתם מול המעסיק.
  • הפסדים עקב אי עדכון השכר הקובע לפנסיה לאחר עליה בשכר.
  • הפקדות באיחור שלא נזקפה עבורן תשואה לעובד.
  • הפקדות על שכר חלקי במקום על כל השכר הפנסיוני.
  • אובדן כיסוי ביטוחי בגלל הפקדה באיחור או אי הפקדה.

לאחר הבנת הגורם ומקורו, ניתן להתחיל לבצע חישובים שמטרתם להבין מה היה צריך להיות הסכום החוקי והתקין שנזקף לזכות העובד, אילו היה מתבצע החיסכון הפנסיוני ללא טעויות וללא מפריע.

חישובים אלה מן הסתם נחשבים מסובכים. הם כוללים מגוון מרכיבים, ביניהם רכיבי שכר שונים, הסכומים שנוכו משכר העובד לאורך שנות עבודה, שיעור ההפקדה לתגמולים ופיצויים, הפקדות בפועל לקרן פנסיה או ביטוח מנהלים, הפסד תשואה במסלול חיסכון, דמי ניהול, עלויות שונות ועוד. לכן החישובים הללו נעשים על ידי מומחה בתחום וכמובן נכללים בחוות הדעת.

חשוב לציין כי כל אחד מהרכיבים בחוות הדעת הוא חשוב ובעל השפעה בפני עצמו וכן כי ניתן לבקש את חוות הדעת עוד לפני הגעה לגיל פרישה וכן אחרי הפרישה, אם העובד מגלה באיחור את הבעיה.

מומחה פנסיוני

שאלות ותשובות על חוות דעת מומחה משפטי לחיסכון וביטוח פנסיוני

פגיעה בפנסיה בתום לב על ידי המעסיק אינה פוטרת אותו מתשלום הפנסיה בדיעבד, אך היא יכולה בהחלט להתרחש מסיבות שונות: כתוצאה משינויי חקיקה, או שינויים במשק, כאשר המעסיק אינו מעודכן או מסיבות שונות אינו מעדכן כראוי את השינויים בהתאם לזכויות העובד, או בשל אי כיבוד הסכם קיבוצי או אישי עליו חתום העובד לדוגמה. 

טעויות אלה יכולות גם להתרחש בגלל מעבר של עובד ממקום עבודה אחד לאחר, שינויים בשכר העובד, או רכיבים אחרים בשכר המחושב לצורך חיסכון פנסיוני, חישוב חיסכון פנסיוני על בסיס שכר חלקי, הפקדות שנעשו באיחור על ידי המעסיק ועוד.

עובד יכול לגרום לעצמו פגיעה בחיסכון הפנסיוני בגלל חוסר ידיעה בעיקר. לרוב זה קורה כאשר עובדים מושכים פיצויים לאחר עזיבת מקום עבודה, בלי להבין כי פעולה זו פוגעת בחיסכון הפנסיוני שלהם, על ידי קיזוז החיסכון עצמו ואף על ידי קיזוז ההטבות המגיעות לעובד שהגיע לגיל פרישה. 

בנוסף, עובדים רבים לא מודעים כלל לזכויות שלהם ולמשמעות הגדולה שיש לגורמים כמו עלויות דמי ניהול, בחירת מסלול ביטוחי מתאים, עליית הפרמיה בהתאם לגיל ונושאים נוספים – אותם יש לבדוק מבעוד מועד בעזרת מתכנן פנסיה או מתכנן פרישה מקצועי.

חוות דעת מומחה משפטי בנושא חיסכון וביטוח פנסיוני יכולה להינתן גם הרבה לפני יציאה לפרישה, כאשר נדרשת התערבות משפטית לצורך תיקון הטעויות שנעשו לגבי החיסכון הפנסיוני ולמנוע נזק גדול יותר. כך למשל, אם העובד חושב כי המעסיק אינו מפריש כספים לפנסיה בהתאם לחוק, או להסכם, הוא יכול בעזרת מומחה משפטי מתאים, להוכיח לבית המשפט כי על המעסיק לשנות את ההפקדות ואף לפצות אותו רטרואקטיבית על ההפסדים שנגרמו עד כה.

לסיכום, מומחה משפטי בתחום ביטוח וחיסכון פנסיוני יכול לסייע לכם לקבל סכומים גדולים המגיעים לכם על פי חוק או מכוח הסכמי עבודה, אשר מסיבות שונות הוחסרו מהחיסכון הפנסיוני שלכם. כאשר אתם מתקרבים לגיל פרישה – כל סכום יכול להשפיע!

לכן, תאודור – שירותים היברידיים לתכנון פיננסי ופרישה, מציעים את מיטב המומחים שיודעים איך לשמור לכם על הפנסיה ולעזור לכם לחיות את גיל הפרישה ברמת החיים המגיעה לכם.

צרו קשר למידע נוסף!

תוכן עניינים

לכל השירותים

רוצים לבואו להפיק את המיטב מהנכסים הפנסיונים והפיננסיים שלכם? צרו קשר

עקבו אחרינו

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

קביעת פגישה אונליין עם מומחה

השאירו פרטים ומומחה של תאודור יחזור אליכם!