קצבה מוכרת
כך תקבלו פטור ממס על קצבה מוכרת

תוכן עניינים

מהי קצבה מוכרת וכיצד עדכון נכון יקטין את נטל המס על הפנסיה שלכם

יחיאל קדם

יחיאל קדם

מתכנן פיננסי CFP, מתכנן פרישה. מומחה בתחום הפנסיוני ובתחום המיסוי הפנסיוני. ליווי בכירים בפרישה וליווי משפחות אמידות.

בהגדרתה קצבה מוכרת הינה קצבת פנסיה פטורה ממס. 
בפועל היא לא פטורה ממס, כי שילמתם עליה מס במועד ההפקדה של הכספים לאורך השנים.
כדי שלא לחייב אתכם פעמיים – אם המדינה גובה את המס בעת ההפקדה, היא לא גובה מס נוסף בעת תשלום הקצבה.

אבל האם זה באמת עובד כך בפועל? מאיזה גיל יש לכם פטור ממסים על הקצבה ומה כדאי לדעת כדי שלא יפגעו לכם בפטור?

מהי קצבה מוכרת

קצבה מוכרת הינו חיסכון למטרת קצבה ששולם בגינו מס בעת ההפקדה בתלוש השכר, או שלא נהניתם מהטבות מס (זיכוי ו / או ניכוי) במועד ההפקדה.
ככל שתחליטו להמיר חיסכון זה לפנסיה חודשית – לא תצטרכו לשלם עליה מס נוסף.
המטרה היא למנוע מצב של מיסוי כפול. 

בהתאם לתקנות מס הכנסה ולחוזרי משרד האוצר – אגף שוק ההון, חיסכון קצבה מוכרת צריך להתעדכן אוטומטית במועד ההפקדה.
בפועל העדכון מתבצע באופן חלקי בלבד ברוב המקרים, ולקוחות שאינם בודקים האם חיסכון קצבה מוכרת עודכן בתוכניות שלהם צפויים לשלם מס מיותר לאורך שנות הפנסיה.
חיסכון קצבה מוכרת יכול להיות למי שהינו בעל תכניות חיסכון פנסיוני מכל הסוגים (לא ללקוחות שמבוטחים בפנסיה תקציבית כגון עובדי מדינה) והיא נצברת מההפקדות הבאות:

  1. כספים שמעסיק הפקיד לרכיב התגמולים וחוייבו במס (זקיפת מס) בתלוש השכר של העובד.
   לדוגמא:
   לקוח עם שכר לתנאים סוציאליים ע"ס 40,000 ₪ ברוטו המקבל
   הפקדות מעסיק 7.5% בגין כל השכר.
   התקרה הינה שכר השווה ל-2.5 פעמים שמ"ב (שכר ממוצע במשק), ובהתאם לנתוני 2023 = 2.5 * 11,870 ₪ = 29,675 ₪.
   בדוגמא מתבצעת הפקדה בגובה 7.5% על שכר 40,000 ₪ כלומר הפקדה ע"ס 3000 ₪.
   חלק הקצבה המזכה מהפקדה זו שווה ל – 2226 ₪ וחלק המוכרת שווה ל – 774 ₪.

  2.  סכומים שהופקדו על ידי עובד מעבר לתקרת הטבות המס.
   לדוגמא:
   לקוח עם שכר לתנאים סוציאליים ע"ס 40,000 ₪ ברוטו,עם הפקדות עובד 7% בגין כל השכר.
   התקרה הינה שכר השווה לשמ"ב, ובהתאם לנתוני 2023 = 11,870 ₪.
   בדוגמא מתבצעת הפקדה בגובה 7% על שכר 40,000 ₪ כלומר הפקדה ע"ס 2800 ₪.
   חלק הקצבה המזכה מהפקדה זו שווה ל – 831 ₪ וחלק המוכרת שווה ל – 1969 ₪.

  3. הפקדת מעסיק לרכיב הפיצויים העולים על התקרה וחוייבו במס בתלוש השכר.
   לדוגמא:
   לקוח עם שכר לתנאים סוציאליים ע"ס 50,000 ₪ ברוטו, עם הפקדות מעסיק לפיצויים 8.33% בגין כל השכר.
   התקרה בהתאם לנתוני 2023 = 39,300 ₪.
   בדוגמא מתבצעת הפקדה בגובה 8.33% על שכר 50,000 ₪ כלומר הפקדה ע"ס 4165 ₪.
   חלק הקצבה המזכה מהפקדה זו שווה ל – 3274 ₪ וחלק המוכרת שווה ל – 891 ₪.

  4. כספים שהופקדו במסגרת קופת גמל להשקעה:
   חיסכון בקופת גמל להשקעה ניתן להמיר לקצבה מוכרת.
   במקרה זה ההמרה אפשרית מגיל 60 ואילך ורק בהמרה לקצבה מיידית! כלומר ניוד לתוכנית משלמת והמרה בחודש העוקב.

  5. חיסכון למטרת פיצויים שעברו התחשבנות בעזיבת עבודה והשארתם בתוכניות -"חשבון חדש".

  6. חיסכון מתוכנית פנסיונית שהורישו לכם והעברתם אותו על שמכם – "חשבון חדש".
   מהו "חשבון חדש":
   זהו חשבון גמל / מנהלים שבו הופקדו כספי פיצויים שעברו התחשבנות, ומאותו רגע הם נזילים לפדיון במזומן בניכוי מס רווח הון בגובה 25% ראלי.
   לחילופין ניתן להמיר אותם לקצבה מוכרת ללא תשלום מס רווח הון מגיל 60 ואילך.
   גם תגמולי קצבה שנצברו בקופת גמל והתקבלו בירושה הם "חשבון חדש" והתנאים החלים על הפיצויים בסעיף הקודם חלים גם על אלה.

  7. חיסכון פנסיוני במעמד עצמאי מעבר לתקרות ההפקדה המעניקות הטבות מס לעצמאים:
   יחיד שהפקיד לקופת גמל לקצבה מעבר לסכום הטבות המס, לא משנה אם ניצל את הטבות המס או לא, תחשב כקצבה מוכרת. כגון הפקדה לקופת גמל לפי תיקון 190.

מה ההבדל בין קצבה מוכרת לבין קצבה מזכה

ההבדל העיקרי והבולט ביותר בין קצבה מזכה לבין קצבה מוכרת הוא הזכאות לפטור ממס פנסיה.
אם יש לכם קצבה מוכרת – סימן ששילמתם מס בזמן ההפקדות או לא נהניתם מהטבות מס.
אם יש לכם קצבה מזכה – סימן שהיתה לכם הטבה במס או פטור ממס על הפקדות ולכן בעת ההמרה לקצבה תצטרכו לשלם מס.

אך במציאות – גם בעלי קצבה מזכה יכולים לקבל פטור ממס הכנסה לפנסיה, בהתאם לעמידה בפרמטרים שונים.
בנוסף, שלא כמו קצבה מזכה, אין צורך לבצע קיבוע זכויות על קצבה מוכרת, שכן היא פטורה ממס בהגדרתה וכדי ליהנות ממנה יש לבצע עדכון יעיל בתוכניות החיסכון הפנסיוני שלכם.

במדינת ישראל פועלים מעט מאוד אנשי מקצוע בעלי ניסיון בחישוב ועדכון קצבה מוכרת. אנשי מקצוע אלה גם יודעים לבדוק שהעדכון בוצע נכון.

צוות פירמת תאודור שירותים היברידיים לתכנון פיננסי ופרישה מוביל במדינת ישראל במספר הלקוחות ובחיסכון במס שהצלחנו להשיג בתהליכי עדכון הקצבה המוכרת.

קצבה מוכרת בקרן פנסיה ותיקה

לפי הגדרת מס הכנסה, קרן פנסיה ותיקה היא כל קרן פנסיה שהוקמה ואושרה לראשונה לפי תקנות קופות הגמל לפני תחילת שנת 1995.
בגין פנסיה המשולמת על ידי קרן פנסיה ותיקה – לא תהיו זכאים לקצבה מוכרת. 

עם זאת, ניתן לבצע מהלך הידוע למספר מצומצם של בעלי מקצוע בתחום תכנון וליווי פרישה:
ככל שיש לכם תוכניות חיסכון פנסיוני נוספות ניתן לשנות את "צבע / הגדרת" החיסכון בתוכניות אלו על ידי עדכון החיסכון הקצבה המוכרת שהייתם צריכים לקבל בקרן הפנסיה הוותיקה.

קצבה מוכרת תיקון 190

קצבה מוכרת לפי תיקון 190 היא האופציה הידועה ביותר לקבלת פטור ממס הכנסה על פנסיה: 
כדי להיות זכאים לקצבה מוכרת לפי תיקון 190 תצטרכו להפקיד באופן עצמאי לקופת גמל בסכום שמעל 37,224 ש"ח בשנה. 
הפקדות עודפות, שמעל סכום זה – נחשבות חיסכון קצבה מוכרת.
אם תחליטו לפדות את הכסף בסכום חד פעמי – תשלמו מס רווחי הון של 15% על הרווח הנומינלי.

הקשר בין חוזר מרכיבי חשבון בקופת גמל לבין קצבה מוכרת

חוזר מרכיבי חשבון בקופת גמל עוסק באופן רישום הפעולות השונות כמו רווחים, הוצאות ניהול, השקעות ומעמד הכספים בקופות גמל וקרנות השתלמות.
אך בסעיף 8 ד של החוזר תמצאו אפשרות לתכנן פרישה תוך חיסכון בתשלום המס על קצבת זקנה ועל כספים המיועדים להורשה.
למעשה הסעיף מאפשר לשנות את סיווג הכספים מבלי לנייד אותם בין הקופות.
שינוי של הסיווג יכול להקטין את שיעור המס שיש לשלם בפרישה או המס שמשלמים היורשים.

כיצד ניתן להשתמש בחוזר זה לטובתכם?

נניח ששכרם פוצל בין 2 תכניות חיסכון פנסיוני וצברתם חיסכון קצבה מוכרת באופן הבא:

 • תוכנית א – חיסכון כולל ע"ס 1,500,000 ש"ח מתוכו קצבה מוכרת ע"ס 1,000,000 ש"ח, מקדם המרה בגובה 200, כלומר מגיע לכם 5000 ש"ח קצבה מוכרת פטורה ממס, ו-2500 ש"ח קצבה מזכה חייבת במס.

 • תוכנית ב – חיסכון כולל 1,000,000 ש"ח מתוכו קצבה מוכרת ע"ס 0 ש"ח, מקדם המרה בגובה 150, כלומר מגיע לכם 6666 ש"ח קצבה מזכה חייבת במס בלבד.

אם נשנה את סיווג החיסכון לקצבה מוכרת בין 2 התוכניות, כלומר נעביר סיווג קצבה מוכרת ע"ס 1,000,000 ש"ח מתוכנית א לתוכנית ב, הלקוח יהנה מקצבה מוכרת מתוכנית ב כלומר מקצבה מוכרת ע"ס 6666 ש"ח.
כך חסכנו ללקוח מס על 1666 ש"ח נוספים, כלומר חיסכון במס חודשי ע"ס 166 ש"ח לבין 833 ש"ח בחודש תלוי המס השולי של הלקוח.

זה רק מקרה אחד ממספר רב של מקרים שניתן להשתמש בחוזר מרכיבי חשבון לטובתכם כדי להקטין את נטל המס בגין הכנסות שלכם מקצבה.

תקופות מותרות לעדכון קצבה מוכרת בהתאם לפקודת מס הכנסה

תקופה א: מה-01/01/2000 עד ה- 31/12/2011.

עדכון קצבה מוכרת עבור תקופה זאת מבטל כ-67% מהטבות המס המגיעות לכם במסגרת ביצוע קיבוע זכויות, ולכן לפני ביצוע עדכון עבור תקופה זו יש לחשב את גובה הקצבה שתשולם בפועל לאחר העדכון.

לדוגמא:
עדכון קצבה מוכרת עבור תקופה א יניב לכם קצבה מוכרת ע"ס 3000 ש"ח.
לעומת זאת החלק שיקוזז כנגד בקיבוע הזכויות שווה לקצבה ע"ס 3200 ש"ח אזי לא כלכלי לכם לבצע עדכון קצבה מוכרת. על תהליך קיבוע זכויות ניתן לקרוא בקישור הבא: מהו קיבוע זכויות

תקופה ב: מה-01/01/2012 עד הפרישה בפועל.

עדכון קצבה מוכרת בגין תקופה זאת הינו בנוסף לכל הטבות המס, ולכן חובה לבצע עדכון.

גם אם יש לכם קצבה מוכרת - אתם יכולים להרוויח יותר!

צוות תאודור – פירמת בוטיק לניהול פיננסי ופנסיוני היברידי – הוא בין הצוותים הבודדים כיום בישראל, הבקיא בנושא הקצבה המוכרת.
הצוות משתייך למספר מצומצם של מתכננים פיננסיים ומתכנני פרישה בישראל בעלי ניסיון בפועל בחישוב ועדכון שלה, שגם מכירים את חוזר מרכיבי חשבון על כל סעיפיו ויודעים כיצד ליישם אותו בצורה מיטבית כדי להקטין לכם את תשלומי המס.
גם אם יש לכם קצבה מוכרת – אתם יכולים להרוויח יותר.
בואו לגלות איך עושים את זה – 
צרו קשר לתיאום פגישת ייעוץ ראשונית!

תוכן עניינים

לכל המאמרים

רוצים לקבל יותר מהחסכון הפנסיוני שלכם? צרו קשר

עקבו אחרינו

קביעת פגישה אונליין עם מומחה

השאירו פרטים ומומחה של תאודור יחזור אליכם!