זכאות לפטור לקצבאות המשולמות לגמלאי צה"ל

תוכן עניינים

הרצאה בנושא זכאות לפטור בהתאם לסעיף 9א לפקודה על קצבאות המשולמות לגמלאי צה"ל – פסיקה מעודכנת לשנת 2022

Picture of יחיאל קדם

יחיאל קדם

מתכנן פיננסי CFP, מתכנן פרישה. מומחה בתחום הפנסיוני ובתחום המיסוי הפנסיוני. ליווי בכירים בפרישה וליווי משפחות אמידות.

פורש צה"ל הזכאי לפנסיה תקציבית, רשאי להוון חלק מהפנסיה בפרישה, או לאחריה.

בהתאם לתקנות שירות הקבע בצבא ההגנה לישראל, גמלאות, והיוון קצבאות, פורש צה"ל המבוטח בפנסיה תקציבית רשאי לבצע היוון של חלק מהפנסיה החודשית שלו, בגובה 5% עד 25% , לתקופה קצובה או לכל החיים.

היוון שאינו לכל החיים אינו רלוונטי לפסיקה החדשה, ולכן ההרצאה תעסוק במי שפרש והיוון לכל ימי חייו.

תקנה 6א(א) לתקנות 1970

בפועל פורשי צה"ל שביצעו היוון לכל החיים, "נענשו" בתנאי החזר גרועים מאד, וכתוצאה מכך קוזזו להם סכומים לא הגיוניים.

בעקבות הטענות והתלונות בשנת 1992 פורסמה תקנה חדשה, תקנה 6א(א) לתקנות 1970 הקובעת ש:

זכאי שהיוון חלק מקצבתו, תחושב קצבתו כאילו לא הוונה, אם מלאו לו שבעים שנים ונתקיים בו אחד מאלה:

  • הוא קיבל קצבה במשך עשרים שנים לפחות.
  •  הוא קיבל קצבה במשך עשר שנים לפחות, ומבדיקה שערך הממונה עולה כי סכומי הניכוי החודשי מקצבתו בשל היוון,
    עד חודש הבדיקה, בהתאם לריבית שנתית בגובה 5% והצמדה למדד המחירים לצרכן, עולים על סכום ההיוון שקיבל.
 

ובשנת 2012 נוספה תקנה חדשה, תקנה 6א(א1 )שקובעת שגמלאי שביצע היוון לכל החיים וטרם הגיע לגיל 70 , ההחזר החודשי בגין ההיוון יופחת ל-%20 בלבד, ורק אם מתקיימים שלושת התנאים הבאים במצטבר:

  • מלאו לו 65 שנים.
  • שולמה לו פנסיה במשך 15 שנים לפחות.
  • מבדיקה שערך הממונה עולה כי סכומי הניכוי החודשי מקצבתו בשל היוון, עד חודש הבדיקה, בהתאם לריבית שנתית בגובה 5% והצמדה למדד המחירים לצרכן, עולים על סכום ההיוון שקיבל.

סיכום לאחר עדכון התקנות עד 2012

פורש צה"ל המבוטח בפנסיה תקציבית, וביצע היוון לכל החיים, לאחר עדכון התקנות בשנים 1992 וב- 2012 עם הגיעו לגיל 65 הוא צפוי להפחתה של ההחזר החודשי בגין היוון ל-20% בלבד ועם הגיעו לגיל 70 להפסקת ההחזר בגין ההיוון.

וכל זאת למרות שחתם על הסכם בו רשום שהקיזוז יבוצע כל ימי חייו.

כמו כן משנת 1997 קיים הסדר היוון חדש, גם במקרה זה הפיסקה חלה על מי שביצע היוון לכל החיים.

הפסיקה החדשה

לאחר דין ודברים במשך שנים בין ארגון צוות ונציבות מס הכנסה, כולל דיונים בבית משפט, שני הצדדים הגיעו לפשרה.

את הפשרה והתקנות החדשות שנקבעו בעקבותיה אסביר בשקופיות הבאות.

הטענה המרכזית של נציבות מס הכנסה הינה שפורש שהיוון לכל החיים בפועל היה צריך להחזיר כל החיים, ולכן פטור קצבה מזכה שלו צריך להיות מקוזז לכל החיים.

בפועל נסגר שהקיזוז יבוצע בהתאם לטבלאות ההיוון שצה"ל השתמש בהן, ובהן מופיע מקדם היוון בהתאם לתוחלת חיים צפויה וריבית היוון בגובה 5%.

בהתאם ללוח זה צה"ל ביצע חישובי היוון לגברים אשר מבוטחים בפנסיה תקציבית, ובפרישתם או לאחר מכן ביצעו היוון לכל החיים.

דוגמא: גבר הפורש בגיל 40 עם קצבה בגובה 10,000 ₪ לחודש ביקש לבצע היוון בגובה 25% לכל החיים.

מה סכום ההיוון שיקבל?

סכום ההיוון: 10,000x12x25%x16.047 = 481,410₪ 

טבלה זאת פורסמה בחוזר מס הכנסה, ותקופת ההיוון לחישובים הינה ההפרש בחודשים בין "הגיל במועד ההיוון" לבין "גיל המקדם".

גיל המקדם הינו תוחלת החיים שצה"ל ביצע בהתאם לה את חישוב תקופת ההיוון בטבלאות שראינו מקודם.

בהתאם ללוח זה צה"ל ביצע חישובי היוון לנשים אשר מבוטחות בפנסיה תקציבית, ובפרישתן או לאחר מכן ביצעו היוון לכל החיים.

דוגמא: אישה הפורשת בגיל 50 עם קצבה בגובה 10,000 ₪ לחודש ביקש לבצע היוון בגובה 25% לכל החיים.

מה סכום ההיוון שיקבל?

10,000x12x25%x15.020 = 450,600₪ 

דוגמא: גבר שפרש בגיל 40, תקופת ההיוון היא עד גיל 70 + 6 חודשים.

כלומר:
חודשים 12×30.5 =  366

את ההשפעה על פטור קצבה מזכה
אציג בשקופיות הבאות.

ועכשיו לתכלס, איך מחשבים את הפגיעה בפטור? והאם הפגיעה היא לכל החיים? או לתקופה מוגבלת?

בחוזר מס הכנסה הגדיר את הפורשים כך:

מי שהגיע לגיל הזכאות לפני 2012 – כלומר נוסחת השילוב הישנה.

ולאלה יש הבדל בין:
1) מי שיש לו מסמכים המעידים על ההיוון.
2) מי שאין לו מסמכים למעט תלושי קצבה מהשנים האחרונות המעידים על ההיוון.

מי שהגיע לגיל הזכאות לאחר 2012 – תיקון 190.

ולאלה יש הבדל בין:
1) מי שיש לו מסמכים המעידים על ההיוון.
2) מי שאין לו מסמכים למעט תלושי קצבה מהשנים האחרונות המעידים על ההיוון, הבדיקה מתבצעת בתלוש הקצבה של גיל הזכאות.

מי שהגיע לגיל הזכאות לפני 2012 – כלומר נוסחת השילוב הישנה

את הדוגמא הבאה, פורש שהגיע לגיל הזכאות אחרי 2012, אציג עם מסמכים של פורש.

טופס 161:

מסמך היוון: (שיטה א)

זכאות לפטור לגמלאי צה"ל

תלוש קצבה בגיל הזכאות: (שיטה ב)

זכאות לפטור לגמלאי צה"ל

מודה לכם על הזכות להרצות בפניכם. בברכת בריאות ואריכות ימים.

Picture of יחיאל קדם

יחיאל קדם

מתכנן פיננסי CFP, מתכנן פרישה. מומחה בתחום הפנסיוני ובתחום המיסוי הפנסיוני. ליווי בכירים בפרישה וליווי משפחות אמידות.

תוכן עניינים

לכל המאמרים

מהי קצבה מוכרת

תוכן עניינים מהי קצבה מוכרת? ואיך היא משפיעה על הנטו שלכם לאחר הפרישה. במצגת הבאה

רוצים לקבל יותר מהחסכון הפנסיוני שלכם? צרו קשר

עקבו אחרינו

אולי יעניין אתכם גם

קביעת פגישה אונליין עם מומחה

השאירו פרטים ומומחה של תאודור יחזור אליכם!