ריבית נומינלית לעומת ריאלית על רקע תיקון 190

תוכן עניינים

ריבית נומינלית לעומת ריאלית על רקע תיקון 190

Picture of יחיאל קדם

יחיאל קדם

מתכנן פיננסי CFP, מתכנן פרישה. מומחה בתחום הפנסיוני ובתחום המיסוי הפנסיוני. ליווי בכירים בפרישה וליווי משפחות אמידות.

מדינת ישראל גובה שני סוגי מיסוי עיקריים על רווחי הון: מס רווח ריאלי לעומת מס רווח נומינלי.
סוג המיסוי תלוי בסוג המוצר שבו השקעתם, אבל המשמעות יכולה להיות גדולה כי סוג הריבית קובע כמה מס תשלמו על ההשקעה שלכם וכמה תרוויחו עליה בסופו של יום – בעיקר לאור השינויים שהגיעו עם תיקון 190 לפקודת מס הכנסה.
צוות תאודור מומחים לתכנון פיננסי ופנסיוני מסבירים – כל מה שצריך לדעת על ריבית נומינלית לעומת ריבית ריאלית ואיך זה קשור לתיקון 190.

מה ההבדל בין ריבית נומינלית לבין ריבית ריאלית?

המשמעות העיקרית של ההבדל בין ריבית ריאלית לבין ריבית נומינלית בהקשר של תיקון 190 היא בחינת הכדאיות של השקעה במוצר פנסיוני כזה או אחר לאור גובה המס שאתם צפויים לשלם בסוף התהליך. אבל מהי ריבית נומינלית ובמה היא שונה מריבית ריאלית?

ריבית נומינלית – מכונה גם ריבית פשוטה, ריבית קונקרטית, ריבית בסיסית, או חוזית היא הריבית המופיעה על מסמכי הלוואה וחיסכון. זו ריבית מוגדרת מראש על מוצרי השקעה שונים שאינם צמודים למדד.
ריבית ריאלית – מתארת את הריבית על מוצרי חיסכון והשקעה צמודים למדד, בנוסף למשתנים נוספים המשפיעים על גובה הריבית.

בפועל המשמעות היא כי זהו שיקול חשוב בבחירה של מוצרי חיסכון והשקעה לטווח ארוך ולכן חשוב להבין איך זה משפיע על החיסכון שלכם כדי לדעת מה לבחור.
הקושי בשיקול זה טמון בהיותו תלוי בשיעורי האינפלציה של השנים הקרובות, אשר קשה מאוד לחזות אותם באופן מדויק. לכן מבצעים את החישוב לפי צפי אינפלציה המתפרסם מטעם גורמים פיננסיים שונים במשק כמו בתי השקעות ובנקים, אשר אף הוא משוער בלבד.

עם זאת, מן הראוי לציין כי משיכת החיסכון בצורת קצבה, מקופת גמל תיקון 190 בלבד, פטורה ממס רווח הון (וגם ממס שולי) באופן מלא, ולכן הדיון בבחירת המוצר בהתייחס לשיטת המיסוי, נוגע בעיקר למי שמתכנן לבצע משיכה הונית חד פעמית בחייו, או להוריש.

ריבית נומינלית

אז איך זה קשור ליישום של תיקון 190?

תיקון 190 בין היתר מאפשר לחוסכים בקופות גמל מעל גיל 60 לטובת חיסכון פנסיוני, לקבל פטור ממס על משיכת חיסכון בצורת קצבה או הטבה משמעותית של 15% מס על משיכה הונית (חד פעמית).
אבל כאשר מתייחסים לנושא של ריבית נומינלית לעומת ריבית ריאלית, חשוב לבדוק אם ההטבה המשתמעת מתיקון 190 היא משתלמת לגבי בחירת מוצר חיסכון עם ריבית נומינלית כמו קופת גמל, במקום להשאיר את הכסף במסגרת חיסכון עם ריבית ריאלית, כמו חיסכון פיננסי בחברת ביטוח.

המשמעות הפשוטה היא, שלמרות תיקון 190, בחירה אוטומטית במוצר חיסכון פטור ממס כמו קופת גמל, אינה בהכרח נכונה, אלא בהתייחס לסביבת הריבית במשק (שלילית או חיובית), נוסף על שיקולים כמו מטרת ההשקעה ואופי ההשקעה, אשר יכולים לתת תמונה מלאה ומדויקת יותר.

איך זה נראה בפועל?

משיכת כספים הונית מקופת גמל בהתאם לתיקון 190 (מעל גיל 60, קבלת קצבה מזערית, משיכה בלבד), מזכה אתכם בהטבת מס של תשלום 15% מס במקום 25% על הרווח הנומינלי.
לעומת זאת, אם אתם חוסכים במוצר שחלה עליו ריבית ריאלית, אתם צריכים לשלם מס של 25% אבל ייתכן גם שריבית ריאלית גבוהה יותר בפועל תגדיל את הרווח שלכם.
עם זאת, קיימים עוד קריטריונים רבים כאמור, לקבלת החלטה.

יתרונות נוספים של תיקון 190 לחוסכים

אם נניח רגע בצד את נושא הריבית הנומינלית על חיסכון בקופת גמל, הרי שיש עוד יתרונות רבים לחיסכון זה כמשתמע מתיקון 190, אליהם יש להתייחס כאל שיקולים לכל דבר בבחירת מוצר החיסכון המתאים והמשתלם לכם ביותר:
 • חיסכון בדמי ניהול
 • אפשרות בחירה במסלול ההשקעה
 • אפשרות מעבר בין קופות גמל ללא תשלום מס
 • אפשרות לקבל קצבה פטורה ממס
 • אפשרות לבצע משיכה הונית במס מופחת
 • אפשרות לקבל הלוואה כנגד חיסכון בתנאים טובים
 • אפשרות לקבוע מוטבים למקרה של פטירה
 • הטבת מס, או פטור ליורשים במקרה של פטירה

בבואכם לבדוק איזה מוצר חיסכון משתלם יותר, יש לבדוק את השפעת הריבית הנומינלית והריאלית, אבל גם את כל הקריטריונים הנ"ל וכיצד הם יכולים להשפיע על הסכום הסופי אותו תהיו זכאים לקבל.
ריבית נומינלית

דוגמאות להשפעת ריבית משתנה על החיסכון לפי תיקון 190

לצורך הבנת המשקל של השפעת הריבית על גובה החיסכון, להלן כמה דוגמאות:

 • מוצר ריבית נומינלית כמו קופת גמל 190 שבה מס נומינלי על משיכה חד פעמית עומד על 15%, בשנה שבה שיעור האינפלציה עומד על 2% והרווחים באפיק השקעה מסוים עומדים על 5%, גובה המס שיגבה יעמוד על 0.75% שכן המס באפיק הזה נגבה כנגד הרווח המלא.
 • על מוצר השקעה עם ריבית ריאלית של 25% יחושב מס על הרווח בקיזוז אינפלציה. כלומר – על 3%. כתוצאה, שיעור המס הנגבה בפועל יעמוד גם כאן על 0.75%.
 • מוצר עם מס נומינלי עם רווח של 6% על ההשקעה וריבית של 3%, המס יעמוד על 0.9%
 • מוצר עם מס ריאלי באותם תנאים, המס יעמוד על שיעור נמוך יותר של 0.75%
 • בשנים האחרונות קיימת בארץ סביבת ריבית שלילית. בתקופות כאלה מקובל לחשב את שיעור הריבית כאפס ולכן בשנים האחרונות השקעה בקופות גמל 190 היתה משתלמת יותר.

ההבדל בין ריבית נומינלית לריבית ריאלית לגבי תיקון 190: שאלות נפוצות

1. למי חשוב להבין את ההבדל בין ריבית נומינלית לבין ריבית ריאלית?
ההבדל בין שני סוגי הריבית משפיע על תחומים שונים, אך לענייננו היא משמעותית לצורך בחירה במוצרי חיסכון משתלמים לפנסיה במסגרת תיקון 190. מקובל לחשוב כי קופת גמל היא המוצר המשתלם ביותר בעקבות תיקון 190, אך במקרים שונים כדאי לבחון את הכדאיות ביחס להבדלים בין סוגי הריבית, כמו גם ביחס לנתונים רבים אחרים.

2. האם ריבית נומינלית משפיעה על כל החוסכים בקופות גמל תיקון 190?
לא בדיוק. ההשפעה העיקרית של ריבית נומינלית חלה על מי שמתכנן לבצע משיכה הונית חד פעמית בחייו או להוריש, שכן משיכת קצבה חודשית מהקופה מזכה את החוסך בפטור מלא (קצבה פטורה).

3. איך בוחרים מוצר חיסכון בהתייחס לסוג הריבית ותיקון 190?
בחירה במוצר חיסכון משתלם תלויה במשתנים רבים שהם אינדיבידואליים לכל חוסך. ביניהם השפעת הריבית הנומינלית והריאלית, תיקון 190, דמי ניהול, ייעוד החיסכון, גיל החוסך ואף נתונים אובייקטיביים כמו אינפלציה, שינויים במיסוי ועוד. לכן בחירה שקולה ונכונה של מוצר חיסכון משתלם צריכה להיעשות בעזרת מומחה בתחום הפנסיה, שיודע כיצד לבצע שקלול של כל הנתונים הרלוונטיים ולסייע בבחירה של מוצר חיסכון מתאים. בחירה בקבל סיוע כזה יכולה להשפיע על החיסכון בסכומים של עשרות ומאות אלפי שקלים.

4. למה הבחירה בין מוצרים עם סוגי ריבית שונים נחשבת מורכבת?
ריבית נומינלית וריבית ריאלית יכולות להיות משתלמות יותר או פחות, בעיקר בהתאם לשיעורי אינפלציה עתידיים. מדובר על חיזוי העתיד הפיננסי לכל דבר, אבל אין אפשרות לקבל תחזית מדויקת ואמינה במאת האחוזים, אלא במידה מוגבלת בלבד.
בנוסף, גורמים רבים נוספים משפיעים על כדאיות ההשקעה במוצר חיסכון כזה או אחר ויש לקחת גם אותם בחשבון.

לסיכום, לצורך קבלת החלטה מושכלת ומשתלמת לטווח הארוך בין מוצרי חיסכון שונים לאור תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, חשוב להיוועץ בגורם מקצועי, בעל ניסיון וידע מקיף בתחום החיסכון הפנסיוני, תכנון פנסיוני ותכנון פיננסי.

צוות תאודור מציע מעטפת של שירותי מומחים לצורך ליווי קבלת החלטות שיקבעו את איכות החיים שלכם בעתיד. צרו קשר למידע נוסף!

תוכן עניינים

לכל המאמרים

מהי קצבה מוכרת

תוכן עניינים מהי קצבה מוכרת? ואיך היא משפיעה על הנטו שלכם לאחר הפרישה. צרו קשר

רוצים לקבל יותר מהחסכון הפנסיוני שלכם? צרו קשר

עקבו אחרינו

אולי יעניין אתכם גם

קביעת פגישה אונליין עם מומחה

השאירו פרטים ומומחה של תאודור יחזור אליכם!